Valmennukset

VALMENNUKSET

Valmennuksistani puhutaan pitkään, sillä minulla on kyky saada osallistujat siirtämään innostuneesti valmennuksessa omaksumat taidot omaan toimintaansa.

Valmennuskokonaisuudet rakennan yhdessä organisaation kanssa strategian ja tavoitteen saavuttamisen tukemiseksi. Valmennukset voivat koostua yksittäisistä pienryhmätilaisuuksista pidempiin modulaarisiin valmennuskokonaisuuksiin sisältäen välitehtäviä tai haastatteluita tms. Valmennusten toteuttamiseen, tapaan ja aikaan vaikuttaa tavoite, tarve sekä laajuus.

Valmennuksissa käytän eri metodeja soveltuvina kokonaisuuksina kohderyhmän, teeman ja tarpeen mukaisesti, esimerkiksi erilaisia fasilitointitapoja osallistamiseen ja ryhmädynamiikkaa toiminnallistamiseen.

Isompiin valmennuskokonaisuuksiin voidaan tarvittaessa sisällyttää yksilö- tai ryhmäcoachingia, mentorointia ja tavoitteiden mittausta.

Valmennus- ja seminaariteemoina on ollut mm.

  • Strategian johtaminen arjessa
  • Vuorovaikutussuhteet työyhteisössä
  • Kyvykkyyksien tunnistaminen
  • Johtamisen 5 osa-aluetta
  • Mentorien ja aktorien startti- ja päätöspaketit
  • Jokaisen esimiehen tulisi kouluttaa koira?
  • Toimi tehokkaasti – kuoppaa konditionaali!

 

Katso myös coaching ja konsultointi

[ultimate_img_separator animation=”No Animation” animation_duration=”3″ animation_delay=”0″ animation_iteration_count=”1″ img_separator=”id^185|url^https://www.leapmoon.com/wp-content/uploads/2016/01/0518634R.jpg|caption^null|alt^null|title^0518634R|description^null” img_separator_width=”desktop:900px;”]

Palautetta valmennuksesta

Innostava valmennus vuorovaikutussuhteista

“Wiki valmensi toimihenkilöitämme ja hallituksen jäseniä (51 henk.) Sairauskassojen yhteisillä koulutuspäivillä aiheenaan vuorovaikutussuhteet työyhteisössä.

Wiki herätti kuulijoiden mielenkiinnon heti alkumetreillä ja piti sen yllä koko valmennuksen ajan. Valmennus koostui työyhteisön määrittelystä ja siinä toimivien yksilöiden yhteistyön merkityksestä. Paneuduimme menestykseen johtaviin toimintatapoihin, käyttäytymiseen perustuviin rooleihin ja hyvinvoivan työyhteisön perusteisiin.

Wiki haastoi osallistujat miettimään omia motivaatioitaan ja niiden merkitystä omassa työssään ja vaikutusta työyhteisön toimivuuteen. Käsittelimme luottamuksen, luotettavuuden ja luottavaisuuden eroja sekä epäluottamuksen kehän negatiivista vaikutusta.

Kotitehtäväksi saimme henkilökohtaisten tavoitteiden pohtimisen työyhteisön toiminnallisuuden parantamiseksi.

Wiki on erittäin innostava ja osaava valmentaja. Hänen kykynsä tarttua osallistujien kommentteihin on erinomainen. Päivän paras ja vaikuttavin esitys!

Suosittelen lämpimästi Wikin valmennusta kun haluat innostavan ja osallistavan valmennuksen organisaatiollesi.”

Johanna Heinonen
Toimihenkilösairauskassa Meta